اسپلیت مرکزی چیست؟

اسپلیت مرکزی، مولتی اسپلیت، مولتی اسپلیت هوشمند، سیستم های جریان متغیر، سیستم های چند پنله، سیستم های VRF، سیستم های VRV ، سیستم های GHP

از جدید ترین سیستم های تهویه مطبوع و مدرن ترین نوع آن برای ساختمان های بزرگ می باشد. این سیستم ها، ضعف اصلی سیستم های پیشین مانند کولر گازی و داکت اسپلیت که “یک پنل داخلی به ازای یک پنل خارجی” بود را ندارد. بنابراین با استفاده از یک پنل خارجی، می توان چندین پنل داخلی را استفاده کرد. همچنین بر خلاف سیستم هایی مانند چیلر یا کولر گازی دو پنله، امکان تغییر دمای هر پنل داخلی به صورت مجزا از قابلیت های این سیستم می باشد.

بیشتر +